Задолжителна пракса
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

 

Задолжителната пракса за студентите од прва година ке се изведува од понеделник 6 јуни.

Сите запишани студенти треба да дојдат на факултет во 9.00 сатот..Асс. Ристевски Мими ДВМ.