Резултати од испитот Фармакологија и токсикологија 1 јануарска сесија
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Број на индекс

Оцена теоретски дел

Оцена практичен дел

Вкупна оцена

197

6

9

7

131

6

7

6

187

6

10

8

188

7

9

8

190

6

10

7

195

5

7

5


 

 

Резултати од испитот Фармакологија и токсикологија 1 јануарска сесија


Потпис и оцена кај Доц. Петар Додовски