Резултати од испитот Болести на живина 1 и 2 јануарска сесија
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Број на индекс

Болести на живина 1

Болести на живина 2

159

5

167

10

169

6

106

6

 

 

 

 

Резултати од испитот Болести на живина 1 и 2 јануарска сесија

*Потпис и оцена кај доц. Петар Додовски