Испити кај проф.д-р Гоце Костовски
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Испитите за предметите  Пчеларство и Радиобиологија и радијациона хигиена во јунска сесија ќе се одржат на 12 јуни со почеток во 10 часот.