Биофизика
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Резултати од испитот по биофизика одржан на 30.05.2018

 


број на индекс

оценка

1.

232

7

2.

238

10

3.

233

7

4.

241

5

5.

229

10

6.

230

8

7.

234

5

8.

243

5

9.

239

5

 

 

Доцент д-р Милена Јанкуловска - Петковска