Известување
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

 


На ден 26 12 2018 во просториите на Ветеринарен факултет Битола со почеток во 09 и 30 часот е закажана јавна одбрана на завршниот труд на кандидатот Стефан Каровски со наслов " ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ПРОЛАПС НА ЖЛЕЗДАТА НА ТРЕТИОТ ОЧЕН КАПАК КАЈ КУЧИЊА" под менторство на Доц. д-р Панче Дамески.

На ден 27 12 2018 во просториите на Ветеринарен факултет Битола со почеток во 11.00 часот е закажана јавна одбрана на завршниот труд на кандидатот Стефан Новевски со наслов " СЕРОПРЕВАЛЕНЦА НА BABESIA CANIS КАЈ ДОМАШНО ОДГЛЕДУВАНИ КУЧИЊА ВО Р. АМКЕДОНИЈА" под менторство на Доц. д-р Петар Додовски