Соопштение
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

На ден 23.04.2019 (вторник), кандидатот Илче Јовановски ќе го брани својот завршен труд со наслов: "ПРЕПОРАКИ ВО ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ (НОРМАТИВИ) И ИСХРАНА НА ВИСОКОМЛЕЧНИ КРАВИ" под менторство на Вонр.проф.д-р Гоце Цилев.

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет Битола со почеток во 12 часот.

Деканат