И З В Е С Т У В А Њ Е
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

И З В Е С Т У В А Њ Е

 


На ден 03.05.2019 год. (петок ) кандидатот  Горан Наумоски бр.инд. 15 ќе го брани  својот завршен  труд  со наслов Хируршки третман на otitis externa и otitis media  ” кај ментор  доц. д-р Панче Дамески .

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет- Битола со почеток во  11  часот.

 

 

Од

ДЕКАНАТ

на Ветеринарен факултет- Битола